afbouw logo

Aanvulling ouderdomspensioenpremie bij werkloosheid


Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

done

Onvoldoende zoekcriteria

Met dit aanvraagformulier kan een werknemer onder de cao Afbouw een aanvraag indienen voor de aanvulling ouderdomspensioenpremie bij werkloosheid.

Gegevens

Deelnemer


Vul in : BTER registratienummer (10 cijfers)
today
Een aanvraag moet ingediend worden binnen 9 maanden na de 1e werkloosheidsdag of ziektedag waarvoor het recht ontstaat
today
Indien de WW eerder dan 6 maanden is beëindigd, dan vult u hier de einddatum van de WW in

Indien na de 1e-WW dag ander werk is gevonden, maar u bent binnen 6 maanden na de 1e WW-dag opnieuw werkloos geworden, dan is er sprake van werkloosheidsperiode onderbroken door kortstondig werk

Gegevens

Laatste werkgever


Vul, als u het weet, het BTER ledennummer in van uw laatste werkgever (9 cijfers)
Gegevens

Pensioenfonds


Het kenmerk bij pensioenfonds moet ALTIJD gevuld worden. Voor pensioenfonds bpfBOUW moet het 9-cijferige klant-id worden opgegeven.
Toevoegen

Bijlagen


Vink de bewijsstukken aan die u hieronder als bijlage bij de aanvraag heeft toegevoegd

Kies bestand(en) om als bijlage bij de aanvraag toe te voegen. Toegestane formaten: PDF, PDFA, JPG, GIF, PNG, TIF, PostScript

Toelichting

Formulier


* Deze velden zijn verplicht.

Aanvrager verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

O&O-fonds Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verwerken en waarvoor wij ze gebruiken. Deze privacyverklaring kunt u bij ons opvragen.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft
Stuur een e-mail naar administratie@bter-afbouw.nl. Of bel ons op 020-583 41 91. U bereikt ons op maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Wij helpen u graag!