afbouw logo

Aanvraag voor Eindejaarsuitkering bij arbeidsongeschiktheid 2021 WAO/WIA


Fout!

Validatie mislukt!

Succes!

Gegevens

Deelnemer


Vul in : BTER registratienummer (10 cijfers)
Vul in : Burgerservicenummer (9 cijfers)
Vul hier de ingangsdatum van de WAO-uitkering of WIA-uitkering in. Is deze datum na 31 december 2015, dan komt u niet in aanmerking voor de eindejaarsuitkering. U hoeft dan niets in te sturen.
Als uw WAO-uitkering of WIA-uitkering in de loop van het kalenderjaar is beëindigd, vul dan de einddatum in
Toevoegen

Bijlagen


Vink de bewijsstukken aan die u hieronder als bijlage bij de aanvraag heeft toegevoegd

  • Kies bestand…

Kies bestand(en) om als bijlage bij de aanvraag toe te voegen. Toegestane formaten: PDF, PDFA, JPG, GIF, PNG, TIF, PostScript.

Toelichting

Formulier


* Deze velden zijn verplicht

Aanvrager verklaart de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld

LET OP: Als aan u een uitkering wordt toegekend wordt deze gestort op het IBAN-rekeningnummer dat bekend is in onze administratie. Als er tussentijds niets is gewijzigd wordt de uitkering op hetzelfde IBAN-rekeningnummer overgemaakt als vorig jaar. Wilt u uw IBAN-rekeningnummer wijzigen? Stuur dan bij uw aanvraag een verzoek tot rekeningnummerwijziging of stuur ons een e-mail. IBAN-rekeningnummers kunnen niet telefonisch worden doorgegeven.

Als aan u een uitkering wordt toegekend wordt op het brutobedrag loonheffing ingehouden

Inzendtermijn: na 1 november van het betreffende jaar maar uiterlijk op 31 maart van het jaar daaropvolgend

Heeft u vragen? Mail dan naar administratie@bter-afbouw.nl. Of neem contact op met Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Afbouw op 020 583 41 91. Wij zijn bereikbaar op maandag tot donderdag van 8.00 uur tot 17.30 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.